PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM eJETTY

Menu
Pendaftaran Pengguna Sistem
Log Keluar

SILA LENGKAPKAN MAKLUMAT DIBAWAH      
Username Sistem eJetty :
         
MAKLUMAT JETI PERSENDIRIAN      
Nama Jeti :
Stesen Kod Kastam :
Nama Pemilik Jeti :
No. Pendaftaran Syarikat :
Alamat Jeti :
Telefon Jeti :
Faks Jeti :
     
Alamat Surat Menyurat :
Telefon
:
Faks :
    "Letak N/A diruangan tidak berkenaan"
MAKLUMAT PEGAWAI DIHUBUNGI        
Nama Pegawai :
Jawatan :
Email :
Telefon Bimbit :
 
Copyright 2012 - Jabatan Teknologi Maklumat Lembaga Pelabuhan Kelang