Profil Syarikat/Pengguna


 
Jika sudah berdaftar klik butang log masuk:

Maklumat Syarikat /Perniagaan
No Pendaftaran Syarikat/Perniagaan:

*

Salinan Sijil SSM: *
      Hanya salinan sijil format PDF, JPEG dan JPG diterima.
   
Nama Syarikat /Perniagaan: *
Alamat:
Poskod: * Bandar: *
Negeri: *
Telefon: - * Fax: - *
   
Jenis Organisasi: Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) Berhad Enterprise
Status Organisasi: Bumiputra Bukan Bumiputra
   
Modal Dibenarkan: RM *
Modal Berbayar : RM *
 
Maklumat Pegawai Yang Boleh Dihubungi
   
Nama: *
Email 1: * Tiada makluman melalui email jika email salah
Email 2:
Email 3:
Telefon Bimbit: *
 
Katalaluan Yang Diperlukan
   
Katalaluan: * (katalaluan 8 digit atau kurang)
Pengesahan Katalaluan: *
   
  *Kod Semakan

* Sila masukkan aksara di atas untuk semakan
   

Copyright @ PKA IT October 2021
Lembaga Pelabuhan Melaka