Log Masuk Sistem Perkhidmatan Sampingan


 

Log Masuk Sistem Perkhidmatan Sampingan
No. Pendaftaran Syarikat / Perniagaan / Nama Pengguna:
Katalaluan:
Sekiranya terlupa Katalaluan, sila hubungi Pegawai di bawah.

 


Muat turun:
Panduan Pengguna Senarai Dokumen Sokongan
Syarat-Syarat Tambahan  
   

PERHATIAN!!

Sistem ePASS ini telah diperkenalkan kepada semua penyedia Perkhidmatan Sampingan Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Bruas, Melaka bagi menggantikan permohonan lesen secara manual. Tuan/Puan dikehendaki untuk mengisi maklumat-maklumat syarikat yang betul seperti diminta dalam ruangan-ruangan yang telah disediakan contohnya Profil Syarikat, Lembaga Pengarah dan sebagainya.

Tuan/Puan juga diminta untuk memberikan alamat email yang tepat supaya sebarang makluman boleh disampaikan melalui email.

Maklumat pekerja dan maklumat mesin/jentera hanya perlu diisi sekali sahaja. Jika terdapat sebarang perubahan kepada pekerja dan mesin/jentera, pengguna hanya perlu mengemaskini maklumat tersebut di bahagian Senarai Pekerja/Senarai Jentera.


PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI :

1) En. Mohd Nizam B. Mohd Mokhlas (03-31688211 samb. 2002 / [email protected])
2) En. Kamarul Ariffin B. Rohman (03-31688211 samb. 2006 / [email protected])
3) En. Mohamad Fahrurrazi B. Mohamad Maskor (03-31688211 samb. 2007 / [email protected])

 

 


Copyright @ PKA IT October 2021
Lembaga Pelabuhan Melaka

 

 

 

 

satu dua