Log Masuk Sistem Perkhidmatan Sampingan


 

Log Masuk Sistem Perkhidmatan Sampingan
No. Pendaftaran Syarikat / Perniagaan / Nama Pengguna:
Katalaluan:
Sekiranya terlupa Katalaluan, sila hubungi Pegawai di bawah.

 


Muat turun:
Panduan Pengguna Senarai Dokumen Sokongan
Syarat-Syarat Tambahan Senarai Fi Lesen
Definisi Perkhidmatan Sampingan Pelabuhan
 

PERHATIAN!!

Sistem ePASS ini telah diperkenalkan kepada semua penyedia Perkhidmatan Sampingan Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Bruas, Melaka bagi menggantikan permohonan lesen secara manual. Tuan/Puan dikehendaki untuk mengisi maklumat-maklumat syarikat yang betul seperti diminta dalam ruangan-ruangan yang telah disediakan contohnya Profil Syarikat, Lembaga Pengarah dan sebagainya.

Tuan/Puan juga diminta untuk memberikan alamat email yang tepat supaya sebarang makluman boleh disampaikan melalui email.

Maklumat pekerja dan maklumat mesin/jentera hanya perlu diisi sekali sahaja. Jika terdapat sebarang perubahan kepada pekerja dan mesin/jentera, pengguna hanya perlu mengemaskini maklumat tersebut di bahagian Senarai Pekerja/Senarai Jentera.


PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI :

1) En. Mohd Nizam B. Mohd Mokhlas (03-31688211 samb. 2002 / [email protected])
2) En. Muhammad Alif B. Ahmad Mazelan (03-31688211 samb. 2048 / [email protected])
3) En. Mohd. Alfeezan B. Samsudin (03-31688211 samb. 2006 / [email protected])
4) En. Kamarul Ariffin B. Rohman (03-31688211 samb. 2003 / [email protected])

 

 


Copyright @ PKA IT October 2021
Lembaga Pelabuhan Melaka

 

 

 

 

satu dua