LOGIN PENGGUNA
   
Pengguna ID (User ID)
:
   
Katalaluan (password)
:
 
PENGGUNA BARU
MANUAL PENGGUNA
Manual Pengguna - Pendaftaran
Manual Pengguna - Admin (LPK)
Manual Pengguna - Admin (Jabatan Laut)
Manual Pengguna - Permohonan eBunkering
PENGGUNA SISTEM eBUNKERING

Pengguna yang ingin menjalankan kerja-kerja eBunkering di Pelabuhan Kelang hendaklah memohon secara online kepada pihak berkuasa Lembaga Pelabuhan Kelang dan Jabatan Laut Malaysia untuk mendapatkan kelulusan dalam melaksanakan kerja-kerja eBunkering itu.

Pengguna hendaklah mendaftar sebagai pengguna baru (Register) pada ikon dibawah kotak login dan permohonan pengguna akan disemak sebelum diberi password melalui emel yang telah didaftarkan.

Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Pegawai Operasi dan Kawalselia (ruangan contact us) bagi mendapatkan keterangan dengan lebih lanjut.

 
  Pegawai Operasi dan kawalselia dari Lembaga Pelabuhan Kelang
    1. Kapt. Azmi Bin Maaris (03-31668205)
    2. VTMS (03-31011512)
 
  Pegawai Operasi dan kawalselia Jabatan Laut Malaysia
  Jabatan Laut Malaysia (Wilayah Tengah)
    1. Pejabat Pelaut Pelabuhan Kelang (03-31680771 / 03-31680751)
    2. Ibu Pejabat Laut Wilayah Tengah (03-31695100)
    Emel : [email protected]
 
  Jabatan Laut Malaysia (Melaka)
    1. Pejabat Pelaut Pelabuhan Kelang (06-3510155 / 06-2813576)
    Emel : [email protected], [email protected]
 
  Bantuan Teknikal Sistem eBunkering
    1. Jabatan Teknologi Maklumat
        -   En Azli Mohd nor (012-3315768) / Email : [email protected]
 
 

Pengguna digalakkan menggunakan 'Browser Mozilla Firefox' bagi mendapatkan paparan Sistem eBUNKERING dengan lebih menarik dan teratur.


Copyright (1/1/2018) @Jabatan Teknologi Maklumat Lembaga Pelabuhan Kelang