PENGENALAN SISTEM eAKTIVITIZB

Sistem ini adalah bertujuan untuk memastikan setiap pengendali yang menjalankan aktiviti perdagangan di dalam kawasan pelabuhan diberi kebenaran oleh Lembaga selaras dengan Seksyen 3 (2) (v) Akta Pihak Berkuasa Pelabuhan (Port Authorities Act) 1963 dan mengenakan caj ke atas kebenaran tersebut berdasarkan Seksyen 16 Akta yang sama.

Sila hubungi pegawai-pegawai berikut sekiranya memerlukan maklumat lanjut;

Bantuan Jabatan Zon Bebas

1. Shazrina Binti Mustafa
E-mel: [email protected]
No. Tel: 03-3168 8211 samb. 1006
 
2. . Mohd Syazwan Bin Abd. Razak
E-mel: [email protected]
No. Tel: 03-3168 8211 samb. 1005
 
3. Mohd Nazri Bin Masnan
E-mel : [email protected]
No. Tel : 03-31688211 samb.1007

Bantuan Teknikal Sistem eAktivitiZB

1. Azli Bin Mohd Nor
E-mel : [email protected]
No. Tel : 03-31688211 samb.3033
 
 

Copyright @ PKA IT 2021 Lembaga Pelabuhan Kelang