SISTEM eAKTIVITIZB

Selaras dengan keperluan Seksyen 3(2) (v) Akta Pihak Berkuasa Pelabuhan 1963 dan Peraturan 5, Peraturan-Peraturan Zon Bebas 1991, mana-mana pihak yang berhasrat untuk menjalankan apa-apa aktiviti perdagangan di premis Pelabuhan adalah diwajibkan untuk membuat permohonan melalui portal eAktivitiZB.

Maklumat yang lengkap akan diproses dan kelulusan untuk beroperasi diberi untuk tempoh 2 tahun. Pihak yang berkenaan perlu memperbaharui kebenaran untuk beroperasi sekurang-kurangnya dalam tempoh sebulan sebelum tempoh 2 tahun tersebut berakhir.

Kegagalan mana-mana pihak untuk memohon kebenaran untuk mengendali dan / atau memperbaharui kebenaran adalah satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya termasuk digantung dari beroperasi di premis pelabuhan.

Bantuan Jabatan Zon Bebas

1. Shazrina Binti Mustafa
E-mel: [email protected]
No. Tel: 03-3168 8211 samb. 1006
 
2. . Mohd Syazwan Bin Abd. Razak
E-mel: [email protected]
No. Tel: 03-3168 8211 samb. 1005
 
3. Mohd Nazri Bin Masnan
E-mel : [email protected]
No. Tel : 03-31688211 samb.1007

Bantuan Teknikal Sistem eAktivitiZB

1. Azli Bin Mohd Nor
E-mel : [email protected]
No. Tel : 03-31688211 samb.3033
 
Kemaskini : 21 September 2022

Copyright @ PKA IT 2021 Lembaga Pelabuhan Kelang