MAKLUMAT
 
Sistem Maklumat Pemadam Api (eKemaskini Bomba) adalah satu sistem yang memudahkan pengguna

Hubungi Kami

603 - 3168 8211
603 - 3168 7626
[email protected]
1. Merekod alat pemadam api yang didaftarkan.
2. Merekod pemeriksaaan alat pemadam api.

 

LOG MASUK SISTEM / LOGIN
   
ID Pengguna / Username :
Katalaluan / Password :
 
Copyright @ PKA IT Mac 2022